Společný lov

Naháňky a natláčky na více druhů zvěře (černá – sele
a lončák, vysoká – jelení kolouch, sika holá, mufloní
holá, liška) – poplatek za jedno místo s občerstvením
200,-
Trofejová zvěř je dle zákona o myslivosti zakázána
lovit na společných lovech. V případě ulovení
nepovolené zvěře střelec zaplatí pokutu a cenu
dle ceníku bodové hodnoty trofeje.
pokuta/cena Euro
1000,-
V případě ulovení povolené trofejové zvěře na základě
výjimky OSSM bude stanovena cena trofeje dle platného
ceníku pro individuální lov.
Kňour do 100CIC na společném lovu – vnější viditelná
část páráku do 5 cm.
300,-
Bachyně 80kg + 300,-
Pokud během lovecké akce padne méně než 10 ran,
účtuje se pouze 50 % denního poplatku.
Poplatek zahrnuje celou organizaci naháňky.
Počet lečí během jednoho dne 2 – 4 dle počtu lovců
a velikostí lečí.
Stornopoplatek – při zrušení akce v době kratší než
90 dní před konáním lovecké akce.
500,-